Klima

Mad og klima hænger tæt sammen. Det du spiser, betyder noget for det aftryk, du sætter på klimaet. Faktisk kan du både spise sundt og reducere din klimabelastning med op til cirka 30 procent, hvis du spiser efter madpyramidens anbefalinger. 

Det er så heldigt, at når vi vælger de sunde madvarer, så vælger vi ofte også noget, der er godt for klimaet. Madpyramiden har fokus på sundhed, og spiser du efter den kan du reducere din belastning på klimaet med op til cirka 30 procent i forhold til en gennemsnitlig kost.

Fødevarer sætter forskellige aftryk på klimaet. Det afhænger ofte mere af, hvordan fødevarerne er produceret, end hvordan og hvor langt de er transporteret. Hvor meget en fødevare belaster klimaet, kan ikke altid måles i, hvor langt varen er transporteret. Man kan derfor ikke sige, at det altid er mest klimavenligt at spise lokale varer. 

Dit klimavenlige køkken

Når du spiser flere grøntsager end kød, så får det en positiv betydning for klimaet. Grøntsager er meget klimavenlige, og næsten uanset hvor grønstagerne kommer fra, så belaster grøntsager klimaet mindre end kød. Et kilo oksekød belaster for eksempel klimaet 24 gange mere end et kilo gulerødder eller andet grønt, som er dyrket på friland.

Nogle madkulturer er i sig selv klimavenlige, fordi der er mange grøntsager i maden, for eksempel det italienske køkken og det nordiske køkken.

Vil du gerne gøre en forskel for klimaet, så kan du med fordel også se på, hvordan du transporterer dig selv til og fra supermarkedet hver dag, og hvordan dine fødevarer bliver produceret.